Şirket kurmak, herhangi bir sektörde ticari faaliyet yürütmek isteyen kişi ve işletmeler tarafından faaliyetlere başlanmadan önce yapılması gereken ilk iştir. Çünkü ticari faaliyet yürüten kişiler sektör fark etmeksizin yaptıkları işten elde ettikleri kazançlar için fatura kesmek ve belirli vergileri ödemek zorundadır.

Günümüzde şirket kurarken işletmelerin kendi amaçları, gelecekteki hedefleri ve sermayelerini göz önünde bulundurarak hareket ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle bazı kişiler küçük ölçekli şirketler kurarken bazıları ise büyük ölçekli şirketler kurmaktadır. Şirket kurmak isteyen kişi ve işletmeler için hazırladığımız bu yazımızda sizlerin şirket nasıl kurulur sorusuna yanıt vereceğiz. Bununla beraber ülkemizde en çok kullanılan şirket türleri olan şahıs şirketleri, limited şirket, anonim şirket gibi şirket türleri hakkında da sizleri bilgilendireceğiz.

 

Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Şirket kurmak isteyen kişilerin şirket kuruluş işlemleri öncesinde ve şirket kuruluşundan sonra yapması gerekenler şeyler vardır. Bunlar;

İş Planı Hazırlamak; Şirket kurarak ticari faaliyet yürütmek isteyen kişi ve işletmelerin Şirket kurmak için yapılması gerekenler arasında ilk olarak iş planı hazırlama adımlarını tamamlaması gerekmektedir. İş planı daha sonradan hazırlanabilecek olsa da şirket kuruluş işlemleri öncesinde bir plan hazırlamak işletmelerin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlamaktadır.

Faaliyet Alanını Belirlemek; Şirket kurmak için yapılası gerekenlerden bir diğeri de faaliyet alanını belirlemektir. Faaliyet alanını belirlemek için işletmeler gelecekteki hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. NACE Kodu listesinden yapmak istediğiniz iş ve yakın işleri belirleyerek sizler de şirket kuruluşu esnasında bunları paylaşabilir şirket kuruluş işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz.

Noter İşlemleri; Şirket kurmak için yapılması gerekenlerden biri de noter işlemleridir. Mali müşavir vekaletnamesi, imza sirküleri ve imza beyannamesi alımı, şirket türüne göre şirket ana sözleşmesinin onaylanması gibi işlemler şirket kuruluşu esnasında belirlenen başlıca noter işlemleridir.

İş Yeri Kiralama; Şirket kurmak için her işletmenin belirli bir adresi şirket adresi olarak göstermesi gerekmektedir. Genellikle bir iş yeri sahibi olan kişiler iş yeri tapusunu göstererek şirket adresi belirlerken bir iş yeri olmayan kişiler ise iş yeri kiralayarak kira kontratı ile iş yeri açma başvurusu yapabilmektedir.

Genel olarak Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenlerden en önem vermeniz gereken şeyler bunlardır. Fakat şirket türünüze göre yapmanız gereken şeyler çeşitlenebileceği için bu aşamada mali müşavirinizden destek almanız oldukça önemlidir.

 

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket kurmak isteyen kişi ve işletmelerin bilgi sahibi olması gerektiği konulardan birisi de şirket türleridir. Şirket türleri kendi içerisinde sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri de sermayesi ve şirket yapısına göre kendi içerisinde ayrım göstermektedir.

Sermaye Şirketi; Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabilen, itibarını idare ve sermayesinden alan ve şirket ortaklarının paylarının kişisel olmadığı şirket türlerine verilen isimdir. Sermaye şirketlerinin özellikleri ve yapısı göz önünde bulundurulduğunda Komandit, Limited ve Anonim şirketi olmak üzere kendi içinde üçe ayrıldığını söylemek mümkünüdür.

Şahıs Şirketi; Tüzel kişiliği bulunan ve şirket ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket türlerine verilen isimdir. Genellikle şahıs şirketleri ticari faaliyet yürütmek ve ortak bir amaca hitap etmek için bir veya birden fazla kişi tarafından kurulabilmektedir. Şahıs şirketleri özellikleri ve yapısına göre kendi içerisinde adi komandit şirket, adi şirket, hakiki şahıs şirketi ve kollektif şirket olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

 

Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçlar ile kurulan şirket türüne verilen isimdir. Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır.

Limited şirket kurmak isteyen kişi ve işletmelerin limited şirket kurmak için gerekli belgeleri toplaması ve limited şirket sermayesi olarak belirlenen en az tutar olan 10 bin lirayı sermaye olarak göstermesi gerekmektedir. İlgili belgeleri tamamlanan ve limited şirket sermayesi hazır olan kişi ve işletmeler bir mali müşavir ile çalışarak limited şirket kurma işlemlerini tamamlayabilmektedir.

 

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Limited şirket kurmak isteyen kişi ve işletmelerin şirket kuruluş öncesinde limited şirket kurmak için gereken belgeleri toplaması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır;

 • Limited şirket kuruluş bildirim formu.
 • Limited şirket ortaklarının kimlik nüshaları ve vesikalık fotoğrafları.
 • Şirket ortaklarının ikametgâh belgesi ( 2 Adet).
 • Noter huzurunda imzalanmış sözleşme.
 • Limited şirket sermayesinin yatırıldığını gösteren belge.
 • Şirketin kurulacağı adrese yönelik kira sözleşmesi ya da tapu.
 • Limited şirket ortaklarının şirket içindeki paylarını ve sermayelerini gösteren belgeler.
 • Limited şirketin yönetimini yapacak temsilci ve müdürü gösteren belgeler.
 • Oda kaydına yönelik verilen beyannameler.

Limited şirket kuruluşunda kişi ve işletmelerden istenen evraklardır. Sizler de bu evrakları topladıktan sonra limited şirket kurma işlemleriniz için bir mali müşavir ile çalışabilir ve şirket kuruluş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Anonim Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

Anonim şirket, sermayesi belirlenmiş ve paylara bölünmüş, borçlarında yalnızca mal varlığı ile sorumlu tutulan bir sermaye şirketidir. Anonim şirketleri, büyük hedefleri olan kişi ve işletmeler tarafından hayata geçirilen bir şirket türüdür.

Anonim şirket kurmak isteyen kişiler ve işletmeler bu şirketini türünü kurarken ilk olarak anonim şirket kurma evraklarını toplamalıdır. Ardından bir mali müşavir ile çalışarak şirket kurma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler  Nelerdir?

Anonim şirket kurmak isteyen kişi ve işletmelerin şirket kuruluş işlemleri öncesinde anonim şirket kurmak için gereken belgeleri toplaması ve bunun ardından şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler/Evraklar şunlardır;  

 • Anonim şirket ana sözleşme onayı.
 • Anonim şirket ortaklarının imza beyannamesi ( Her ortak için alınmalıdır.)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (her ortak için alınmalıdır)
 • Anonim şirket sermayesinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 • İkametgâh belgesi ( her ortak için e-devlet üzerinden alınabilmektedir.)
 • Şirketin kurulacağı adresi gösteren kira sözleşmesi.
 • Şirket unvanı.
 • Şirket temsilcisini gösteren belge.
 • Sermayenin 1/4 ünün bloke edildiğini gösteren banka yazısı.
 • Oda kayıt belgeleri.

Evrakları anonim şirket kuruluş işlemleri öncesinde hazırlanması gereken Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler/Evraklar’dır. Sizler de bu evrakları hazırlayarak bir mali müşavir eşliğinde şirket kuruluş işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

 

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirket, iki veya daha fazla kişinin ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletme amacı ile kurulan şirket türüne verilen isimdir. Komandit şirketler genellikle bir sözleşeme ile kurulduğu için;

 • Şirketten alacaklı olan kişilere karşı şirket ortaklarının sınırlandığı
 • Bu alacaklara karşı bazı şirket ortaklarının sorumluluklarının bir miktar dahilinde sınırlandığı
 • Hak ehliyeti işletme konusunda sınırlanmış olan

Şirket türleri arasında yer almaktadır. 6762 sayılı TTK ( Türk Ticaret Kanunu) 243. Maddesinde komandit şirketler bu şekilde açıklanmaktadır. Günümüzde iki tipte komandit şirket türü bulunmaktadır. Bunlar adi komandit şirketler ve sermayesi paylara bölünen komandit şirketlerdir.

 

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Komandit şirket en az iki ortak ile kurulan bir şirket türüdür ve bu ortaklardan birisinin sorumluluklarının sınırsız olması gerekmektedir. Komandite ve komanditer ortakları bulunmaya firmalar komandit şirket başvurusu yapamamaktadır.

Komandit şirket kurulumunda sermayesi paylara bölünen ortakların bir kısmı alacaklarına karşı kolektif şirket olarak adlandırılırken diğer ortaklar ise anonim şirket ortağı gibi sermayesi paylara bölünen komandit şirket olarak adlandırılmaktadır. Bu şirket türünde ticaret unvanları verilirken komandite ortaklar arasından en az birinin adı ve soyadı ile verilmesi gerekmektedir.